KAM NA VÝLET: město Přerov

mestoHanácké město Přerov není jen místem s továrnami a zamořeným vzduchem, jak se o něm občas nespravedlivě říká. Ve skutečnosti je v Přerově spousta přírodních a kulturních zajímavostí, ale i různých aktivit. Proč se vypravit do Přerova?

Přerov nemá mezi obyvatele České republiky nebo Olomouckého kraje úplně dobré jméno. S městem je spojena místní chemička a je tedy někdy hanlivě nazýváno. Ve skutečnosti ale skýtá více zajímavostí, než by se mohlo na první pohled zdát.

Na historickém Horním náměstí s domy z 15. století se nachází renesanční zámek s věží, v němž sídlí nejstarší muzeum v České republice zaměřené ne pedagogiku – Muzeum Komenského. Najdete v něm unikátní expozici – školní třídy situované do různých historických období – rakouskouherské monarchie, první republiky a 50. let. Průvodkyně navíc prohlídku doplní výkladem. „Když jsme měli v té komunistické třídě exkurzi žáků škol, jeden student přečetl nápis ‚Učit se, učit se, učit se‘ a dodal, že to řekl ‚pátého ledna Lenin‘,“ vysvětluje průvodkyně. V muzeu navíc najdete expozici také archeologie, mineralogie či národopis Hané.

Ačkoliv první písemná zmínka o Přerově je až z roku 1141, lidé zde žili už před pětadvaceti tisíci lety. Osada lovců mamutů se nacházela v dnešní čtvrti Předmostí a připomíná ji naučná stezka osm kilometrů dlouhá začínající na sídlišti. Projdete se okolím a ještě se něco dozvíte…

Na oběd do parku

Za prohlédnutí stojí také rozsáhlé městské hradby nacházející se podél řeky Bečvy, která Přerovem protéká. Nedaleko odtud také naleznete přerovskou zajímavost – velký park Michalov, kam si po návštěvě muzea můžete jít namestiodpočinout. Michalov byl založen roku 1904 díky přerovskému okrašlovacímu spolku, v roce 2003 byl rekonstruován. Nechybí zde fontána, altán, kde se pořádají promenádní koncerty, jezírko, rozárium a hřiště. Pokud budete mít z návštěvy Přerova hlad, využijte restaurace s výhledem do nádherného parku, který můžeme jako místo odpočinku Přerovanům jen závidět…

Přerov je zajímavý tím, že kromě již zmíněného historického náměstí s muzeem a historickými domy má také modernější náměstí T. G. Masaryka, na němž sídlí informační centrum. Nedaleko něj se nachází nádraží – Přerov je totiž významný železniční uzel. Ve čtvrti Předmostí se navíc plánuje výstavba další železniční zastávky, na níž bude zastavovat Regiojet. Přijedete?

Vložit komentář

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>